Privacyverklaring

Privacybeleid van Netten Recycling


Inleiding

Bij Netten Recycling, gespecialiseerd in metaalrecycling, nemen we de privacy van
onze klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens uiterst serieus. Dit
privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij persoonlijke informatie
verzamelen, gebruiken, openbaren, bewaren en beschermen in overeenstemming
met de geldende privacywetgeving.

Verzamelen van Persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van onze klanten te verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Identiteitsbewijsgegevens zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, specifiek de documentnummers en de geldigheidsdata van deze documenten. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan overheidsregelgevingen die het verhandelen
  van koper en legeringen reguleren, gericht op het voorkomen van de diefstal van gevoelige materialen.
 • Bedrijfsgegevens, indien van toepassing.

Doeleinden van de Verwerking

De verzamelde ID-gegevens worden gebruikt voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Identiteitsverificatie: Om de identiteit van onze klanten te bevestigen bij de aankoop van koper en legeringen. Dit dient ter voorkoming van diefstal en het waarborgen van de herkomst van de materialen.
 • Regelgevingsnaleving: Om te voldoen aan wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de handel in koper en legeringen, waaronder het bijhouden van nauwkeurige en up-to-date records van alle transacties.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij:

 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de klant partij is.
 • Er een wettelijke verplichting is die ons vereist om de gegevens te delen.
 • De klant expliciet toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn of haar gegevens met derden.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij moedigen klanten aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

 • Netten Recycling
 • Koegorsstraat 9, 4538PK, Terneuzen, Nederland
 • info@nettenrecycling.nl
 • +31 (0)115 – 47 12 35